Kostnader


Egenandel er avhengig av behov.

Det er klare kriterier på hvor mange prosent refusjon det gis i hvert enkelt tilfelle. Prosentsatsen varierer fra 40-100% av offentlig takst. Søskenmoderasjon gis, uavhengig av hvilken kjeveortoped pasienten har gått hos tidligere. Om søsken har gått hos en annen kjeveortoped, ber vi deg fremlegge en bekreftelse på dette.

Egenandelen er ikke et engangsbeløp, men deles opp i rater fordelt over den tiden behandlingen tar. Den inkluderer også to år med etterkontroller.