Egenandel

18.000 kr - 25.000 kr
18- 25.000 Ved klart behov
  • Full behandling i begge kjever
  • Avhengig av søskenmoderasjon

Egenandel

15.000 kr - 18.000 kr
15- 18.000 Ved stort behov
  • Full behandling i begge kjever
  • Avhengig av søskenmoderasjon
Egenandel/pris avhenger av bittavvik. Informasjon gis ved første konsultasjon.

Kostnader


Egenandel er avhengig av behov.

Det er klare kriterier på hvor mange prosent refusjon det gis i hvert enkelt tilfelle. Prosentsatsen varierer fra 40-100% av offentlig takst. Søskenmoderasjon gis, uavhengig av hvilken kjeveortoped pasienten har gått hos tidligere. Om søsken har gått hos en annen kjeveortoped, ber vi deg fremlegge en bekreftelse på dette.

Egenandelen er ikke et engangsbeløp, men deles opp i rater fordelt over den tiden behandlingen tar. Den inkluderer også to år med etterkontroller.

Avvik og forbehold


Ved spesielle/mindre avvik vil egenandelen være lavere enn summen over, og dette vil det gis full informasjon om under konsultasjon.

Vi er naturlig nok fullt avhengig av et godt samarbeid med pasient, og tar oss rett til å avbryte behandlingen om vi ser at generell tannhelse står i fare.